REKLAMA
Podívej se také na   KUCHAŘSKÉ RECEPTY
REKLAMA 
 Československý CB Contest - CB soutěž, CB závod
Lokátor 1:
Lokátor 2:

CB Monitor - vše o CB Kalendář CB, PMR a AMA akcí Československý PMR Cup
Hlavní strana Jednotlivé ročníky Frekvence CB v ČR Frekvence CB v SR Najdi lokátor / místo Lokátorová mapa

Československý CB Contest 2011


     Žán Braník a Dragon Praha vyhlašují pro rok 2011 závod Československý CB Contest. Je určena všem českým a slovenským majitelům a provozovatelům CB stanic vysílajících v pásmu 27 MHz.

1. Závod začíná 18.června (júna) 2011 v 19:00 a končí 19.června (júna) 2011 v 08:00.
2. Zúčastnit se může jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.
3. Není vybíráno žádné startovné. Přihlásit se lze vyplněním formuláře.
4. Každý soutěžící je povinen dodržovat předpisy pro provoz CB stanic platné na území státu, ze kterého vysílá.
5. Soutěžící během závodu nesmí změnit volací znak ani vysílací stanoviště.
6. Záhlaví deníku musí obsahovat volačku soutěžícího (název soutěžní expedice) + soutěžní QTH + lokátor
7. Deník musí obsahovat následující údaje:
     - Datum a čas spojení
     - Volačka + QTH protistanice
     - Lokátor protistanice
Pokud prostistanice nevysílá z domácího QTH, tzn. vysílá z kopce nebo z auta, je třeba uvést volačku, domácí QTH a QTH + lokátor místa, odkud protistanice vysílá.
8. V deníku může být s jednou protistanicí pouze jedno spojení na domácí QTH, jedno na portejbl a jedno do mobilu.
9. V deníku nesmí být spojení odposlechnutá nebo zprostředkovaná třetí osobou nebo spojení přes opakovače. Bude-li takové spojení v deníku uvedeno, nebude uznáno.
10. Za neplatné spojení je považováno také spojení
     - duplicitní
     - uskutečněné mimo pásmo CB dle platného Všeobecného oprávnění
     - které nemá uvedeno všechny náležitosti dle bodu 7 proposic
     - které bylo navázáno mimo dobu konání závodu
11. V deníku nesmí být spojení vymyšlená nebo uskutečněná z jiného místa, než je uvedeno v deníku. Takový deník nebude započítán do celkových výsledků, což znamená pro soutěžícího automaticky diskvalifikaci.
12. Deníky pouze ve formátu CL6 (z programu Denik CL6 Bohouše Česká Lípa) zasílejte nejpozději do 30. června (júna) 2011:
     - emailem na adresu zan4branik@seznam.cz
13. Hodnocení deníků je následující:
1 unikátní lokátor = 100 bodů, 1 spojení = 1 bod.
To znamená, že za první spojení v jednom lokátoru dostanete 101 bod, za každé další v tomtéž lokátoru spojení další 1 bod. Počítají se i spojení v lokátoru, ve kterém se nachází vysílací místo soutěžícího.
O konečném pořadí v soutěži rozhoduje dosažený počet bodů, v případě rovnosti bodů dále rozhoduje počet spojení, v případě další shody rozhoduje nejdelší spojení a pak v případě i této shody rozhodne celková vzdálenost všech spojení.
14. Výsledky budou zveřejněny na těchto stránkách (scbc.cbmonitor.cz).
15. Proti výsledkům lze podat protest do 10 dnů od zveřejnění na těchto stránkách a pořadatel do dalších 5 dnů rozhodne o oprávněnosti protestu.
16. Vyhodnocení a udělování cen bude provedeno na letošním Mezinárodním setkání v Holicích.
17. Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží medaili a diplom a soutěžící, kteří se umístí na 4.-6.místě, obdrží diplom.zpět na seznam ročníků

©2020 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.