REKLAMA
Podívej se také na   KUCHAŘSKÉ RECEPTY
REKLAMA 
 Československý CB Contest - CB soutěž, CB závod
Lokátor 1:
Lokátor 2:

CB Monitor - vše o CB Kalendář CB, PMR a AMA akcí Československý PMR Cup
Hlavní strana Jednotlivé ročníky Frekvence CB v ČR Frekvence CB v SR Najdi lokátor / místo Lokátorová mapa

Československý CB Contest 2009

Proposice     Žán Braník a CB Monitor zastoupený Dragonem Praha vyhlašují pro rok 2009 novou celoroční soutěž Československý CB Contest. Je určena všem českým a slovenským majitelům a provozovatelům CB stanic vysílajících v pásmu 27 MHz.

 • Závod začíná 25. dubna 2009 ve 21:00 a končí 26.dubna 2009 ve 02:00 hodin.
 • Závodu se smí účastnit jen předem přihlášený účastník.
 • Do závodu se lze přihlásit:
  • vyplněním přihlášky na této stránce (ZDE)
  • emailem na zan4branik(zavináč)seznam.cz
  • pomocí SMS či telefonicky na čísle 602 611 399
  • poštou na adresu Jan Pech, Branická 1572/116, 14700 Praha 4
 • Přihlásit se lze nejpozději den před začátkem závodu, tedy 24.dubna 2009.
 • Startovné se neplatí.
 • Soutěžící může vysílat pouze z území Česka a Slovenska.
 • Soutěžící během závodu nesmí změnit volací znak ani vysílací stanoviště.
 • Po dobu závodu se soutěžící snaží dovolat do co nejvíce lokátorových čtverců.
 • Soutěžící může navazovat spojení se soutěžní, nesoutěžní i kontrolní stanicí (kontrolní stanice se hlásí kombinací písmene Q a čísla - například Q100).
 • S jednou protistanicí smí soutěžící během celého závodu navázat nejvýše tři spojení: jedno na domácí QTH, jedno na mobil a jedno na portejbl. Pro spojení s kontrolní stanicí platí, že spojení lze navázat kdykoliv, kdy tato změní svůj volací znak - tedy číslo ve volacím znaku (například z Q100 na Q101 atd.).
 • Deník musí obsahovat následující údaje: Název soutěžní expedice, QTH a lokátor soutěžícího, pořadové číslo spojení, datum a čas spojení, volačku, domácí QTH a lokátor protistanice. Pokud prostistanice nevysílá z domácího QTH, tedy vysílá z kopce nebo z auta, je třeba uvést volačku, domácí QTH a QTH a lokátor místa, odkud protistanice vysílá.
 • Za neplatná soutěžní spojení jsou považována spojení uskutečněná mimo dobu trvání závodu nebo spojení odposlechnutá a zprostředkovaná.
 • Deníky pošlete nejlépe ve formátu CL6 - neboli z programu DenikCL6 (lze stáhnout zadarmo a zaregistrovat na http://www.cbdx.cz/denikcl6/).
 • Deníky pošlete nejpozději do 10. května na e-mailovou adresu zan4branik(zavináč)seznam.cz
 • Hodnocení deníků je následující: 1 unikátní lokátor = 100 bodů, 1 spojení = 1 bod. To znamená, že za první spojení v jednom lokátoru dostanete 101 bod, za každé další v tomtéž lokátoru spojení další 1 bod. Počítají se i spojení v lokátoru, ve kterém se nachází vysílací místo soutěžícího.
 • O konečném pořadí v soutěži rozhodnuje dosažený počet bodů, v případě rovnosti bodů dále rozhoduje počet spojení, v případě další shody rozhoduje nejdelší spojení a pak v případě i této shody rozhodne celková vzdálenost všech spojení.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny do 31.května 2009 na stránkách CB Monitoru (cb.cwa1.net) a ve Výzvě na kanále.
 • Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží medaili a diplom, soutěžící, kteří se umístí na 4.-6.místě, obdrží diplom a všichni soutěžící obdrží upomínkový list.


Na závěr si dovolím uvést doplňující informace k hodnocení závodu:
    Soutěžící je hodnocen v první řadě za unikátní počet lokátorů v deníku, pak dále za počet spojení v deníku. Za každý unikátní lokátor v deníku dostane soutěžící 1x100 bodů, za každé spojení další 1 bod.
    Co to znamená v praxi: například Expedice Vývrtka vyrazí na Klínovec, z něj udělá 1 spojení do lokátoru JO60LJ, 1 spojení do lokátoru JO60TP, 1 spojení do JN69OO a 2 spojení do JO70FB. To znamená, že v deníku má 4 unikátní lokátory a 5 spojení. V konečném hodnocení dostane 4 x 100 bodů za 4 lokátory a 5 bodů za jednotlivá spojení. Celkem tedy 405 bodů.
Další příklad: Expedice Muška vyrazí na Mandavu a odsud udělá 1 spojení do lokátoru JN69OO, 6 spojení do JO70FB. To znamená, že v deníku má 2 unikátní lokátory a 7 spojení. V konečném hodnocení dostane 2 x 100 bodů za 2 lokátory a 7 bodů za jednotlivá spojení, celkem tedy 207 bodů.
A ještě jeden příklad: Pepa Krušnohorec vyrazí na Dlouhou Louku a odsud udělá 1 spojení do lokátoru JN69OO, 10 spojení do JO70FB, 1 spojení do JO60SP, 1 spojení na JN88VW a 2 spojení do JO70DK. To znamená, že v deníku má 5 unikátních lokátorů a 15 spojení. V konečném hodnocení dostane 5 x 100 bodů za 5 lokátorů a 15 bodů za jednotlivá spojení, celkem tedy 515 bodů.
    Řazení pořadí ve výsledkové listině závodu je podle bodů sestupně, to znamená, že expedice Vývrtka by se umístila se 405 body před expedicí Muška, která získala 207 bodů, ale až za Pepou Krušnohorcem, který nasbíral 515 bodů.

Dragon Praha


zpět na seznam ročníků


©2020 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.